ยังสนใจฝึกวาดเส้นด้วยสีไม้
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพนี้ร่างนานมาก คอเอียง ๆ  ทำไม่ได้ส่วนซะที

 
 
 
 
 
 
 ภาพหมาน้อย ชอบ ๆ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนศิลปะกับครูช้างที่นี่ค่ะ
 
 
คุณครูชนม์เขต  พรรณวิเชียร
 

โรงเรียนสอนศิลปะ  ThaiArtStudio

http://www.thaiartstudio.com/